Zpět na hlavní stránku LaptopBat Zvolte jazyk...
Kontaktujte nás Váš účet Zobrazit vaši objednávku
AC Adaptéry    
LaptopBat AC adaptéry mají vyšší mAh rating jak originál zakoupený spolu s Vaším laptopem, tenhle fakt však nijak neovlivní Váš laptop. Avšak je velice důležité, aby napětí nového adaptéra bylo stejné jako napětí Vašeho počítače a proto se o tom před použitím prosím ujistěte.

Fakta o Baterii    
Baterie do laptotu se kromě různých tvarů a velikostí též rozlišují podle chemického zložení. Chemické zložení baterie vypovídá o zložení vnitra baterie. Nejběžnější chemické zložení používané v bateriích pro laptopy jsou:

NiCad (Nickel Cadmium) - Tohle je nejstarší a v současnosti nejméně používaná technologie. NiCad baterie jsou náchylné k tzv. 'Ztrátě Paměti'(Memory Effect) a jsou težší než novší technologie. NiCad má též komplikované chemické zložení, protože obsahuje težké kovy, které nemůžou být uskladnené na skládkach.

NiMH (Nickel Metal Hydride) - Tyhle baterie jsou méně náchylné k tzv. 'Ztrátě Paměti' (Memory Effect) a mají omnoho lepší poměr výkonu k váze než NiCad. Tohle je běžne používané chemické zložení.

Li-ion (Lithiovy Ion) - Tenhle sa stává dominantní technologií, zacož může děkovat poměru jeho výkonu k váze. Tyto fakta sa stávají více důležitými, protože mobilní přístroje jsou pořád menší a lehčí, váha baterie se stáva podstatnou. Další plus pro Li-ion je, že vůbec nepodlíhá tzv.'Ztrátě Paměti' (Memory Effect). Tyhle baterie mají tendenci se vybít rychleji ke konci ich životnosti. V případě téhle situace, je zapotřebí baterii vyměnit.

Tyhle tři technologie se různě nabíjejí a proto by neměli nahradit jedna druhou, jenom v případě, že je zařízení přizpůsobeno na různé chemické zložení. Příručka zákazníka informuje, které baterie jsou vhodné.

Starostlivost o baterii    
Všechny LaptopBat baterie jsou zasílané nenabité, což znamená, že je musíte «zaběhnout» pro docílení maximálního výkonu a životnosti. Jednoduše vložte baterii do Vašeho laptopu a nechte naplno nabít. Je dobré, když po tomhle úkonu necháte baterii úplně vybít (např. nechte Váš laptop zapnutý až pokým se baterie nevyprázdní) a znova baterii plně nabijte.

Může nastat situace, že po vložení baterie do laptopu se ihned ukáže, že tato je plne nabitá, ale bude pohánet laptop jenom krátky čas. To neznamená, že baterie je chybná, je potřebné ji vybrat z laptopu a znovu ji tam vložit a naplno ji opětovně nabít.

Nekteré laptopy zpočátku nerozoznávají nové baterie a bude potřebné zpustit kontrolní program, který zpřístupníte skrz kontrolní panel na Vašem laptopu. V případě pochybností použijte manuál pro Váš počítač.

Ujistete se, že baterii z času na čas plně vybijete, co zvýší její životnost. V případě, že baterii nebudete dlhší dobu používat (např. měsíc nebo více), vyjměte ji z laptopu a plne nabitou ji uskladněte v suchém a chladném prostředí mimo tepelného a svetelného dosahu.

Můžete zaregistrovat, že výkonová zatížitelnost LaptopBat baterií je větší než originálních baterií od výrobců. Tenhle fakt nijak negativně neovlivní Váš laptop, jednoduše to znamená, že v mnoha případech bude životnost LaptopBat baterie dlhší. Zákazníci se nás často ptejí « Jak dlouho baterie vydrží mezi jednotlivými nabijeními?» Naneštestí tuhle otázku není možné přesně zodpovědet, protože se to liší v závislosti na modelu laptopu, na programech, které jsou spouštené na počítači, na příslušenství připojeném k počítači, na nastavení laptopu...

Všechny produkty LaptopBat podlíhají záruce proti závadě v trvání 1 roku od datumu zakoupení.